הפרויקט הוא חלק מיחידת לימוד העוסקת בקשרי הגומלין והשפעות הגומלין בין האדם לבין הסביבות שבהן הוא חי . במהלך העבודה התלמידים אמורים לרכוש ידע בסיסי על תופעות שונות הסביבה הפיסית הקרובה, לבחון את מרכיבי התופעות והשפעותיהן על הסביבה והפרט, להעריך את ההשלכות, התוצאות והבעיות של קשרי הגומלין על האדם ועל הסביבה. התופעות שילמדו ביחידה הן תופעות הקורות בעמק חפר.

האותנטיות של יחידת הלימוד והתייחסותה לתופעות וסוגיות הלקוחות מהסביבה הקרובה של הילדים,  מעודדת למידה המתבססת על חקר וגילוי ומזמנת עיסוק בדילמות  ובבעיות.

שיעור זה עוסק בסוגיית כביש 2 העובר בעמק חפר ובדילמה הנובעת מהצורך במתן פתרון לעומסי התחבורה מול הצורך לשמור על אתרים בעמק ואיכות חיי התושבים.