אדם בשבילי חייו

זוהי תוכנית בה מתעמקים התלמידים בחייהן של  דמויות מופת בתחומים שונים –התלמידים קוראים על קורות חייהן, פועלן הייחודי והשפעתן על החברה בה חיו, על  הערכים שפעלו לאורם והמורשת שהותירו אחריהן.  

הערכים של דמות המופת מוצאים את ביטויים גם  בתוכנית מפתח הלב שעוסקת בקידום ערך מרכזי בכל חודש.  

בכל שנה נלמדות ארבע דמויות מופת מתחומים שונים.

השנה בחרנו בתחום החברה והאזרחות את שמעון פרס ולו מוקדשת סביבת חקר זו.