%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%A8%20%D7%97%D7%93%

למידה מבוססת פרויקטים PBL

סביבת למידה זו נבנתה במסגרת תכנית במחוז המרכז, המציעה מסגרת הפעלה ללמידה משמעותית בפלטפורמת Moodle.

מטרת התוכנית הינה הקניית מיומנויות כישורי חיים ככלי ללמידה לאורך חיים והיא מתייחסת לאיכות תוצרי הידע של הלומדים. 


התכנית פותחה על ידי צוות פיתוח פדגוגי שהוקם במחוז בהובלת רותי סלומון.

להצטרפות להשתלמות מתחילים - למידה משמעותית בסביבה חדשנית

להצטרפות להשתלמות מתקדמים - למידה שיתופית מבוססת פרויקטים

להצטרפות לתוכנית ללא השתלמות מלאו את הפרטים בטופס המקוון ואנו ניצור אתכם קשר.

להתייעצות : אורית טאטי 

oritati@gmail.com  

052-8285342

מצפים להצטרפותכם לאתגר... 

%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%

לקהילה לומדת (סביבת ההשתלמות המלווה את התוכנית)

%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%

לסביבת ההדגמה לחצו כאן