חוזרי מנכ"ל - חיים ברשת

חוזרי מנכ"ל הקשורים בתכנית "חיים ברשת " 

חוזר מנכ"ל חדש - אפריל 2015 : 

אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון
קישור לחוזר המלא בגירסת PDF

הקשור להיבטים שונים של חיים ברשת - שימוש במכשירי קצה במסגרת החינוכית , הנחיות ודרכי טיפול במקרים של פגיעות מקוונות ועוד. 


חוזר מנכ"ל -  אתיקה ומוגנות ברשת - חוזר זה עוסק בנוהלי התקשורת ראויים ברשת ומציג את תכנית ההתערבות "חיים ברשת"

חוזר מנכ"ל - שמירה על פרטיות באתרי האינטרנט - חוזר זה מנחה את העוסקים בחינוך באשר לשמירת פרטיותם של התלמידים והעובדים במוסדות החינוך, באתרי האינטרנט.

חוזר מנכ"ל - רשתות חברתיות - חוזר זה מנחה את העוסקים בחינוך באשר לשימוש נכון ומיטבי ברשתות החברתיות. לחוזר זה מסמך הבהרה - הנחיות לשימוש ברשתות חברתיות

חוזר מנכ"ל - קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אלימות - חוזר מנכל זה עוסק בהיערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית ספרי בטוח, לצמצום האלימות והתמודדות עמה

חוזר מנכ"ל - חסימת אתרים בלתי רצויים - חוזר מנכ"ל זה מנחה את מוסדות החינוך לצעדים שעליהם לנקוט כדי להבטיח את מוגנותם של התלמידים מפני חשיפה לתכנים מזיקים ברשת ופיתוח צריכה ביקורתית של מדיום האינטרנט

חוזר מנכ"ל - שימוש מושכל בטלפונים סלולריים - הנחיות והמלצות להקניית הרגלי שימוש נכונים וזהירים בטלפון הסלולארי

חוזר מנכ"ל - שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - הנחיות שמטרתן למזער ככל האפשר את חשיפת התלמידים וסגלי ההוראה לקרינה בלתי-מייננת הנובעת משימוש בציוד תקשורת ובהתקני קצה.

 

שינוי אחרון: 26/04/2015, 09:35