למידה שיתופית-מאגר נרשמים וחיפוש שותפים

למידה שיתופית-מאגר נרשמים וחיפוש שותפים

מאגר נרשמים ארצי למציאת עמיתים ללמידה שיתופית בארץ באמצעות: טופס מקוון
כלי המאפשר איתור שותף מתאים לפי גיל התלמידים, תחום או נושא, 
וכן צפייה במאגר כרטיסיות נרשמים לאיתור מורה שותף.

שינוי אחרון: 4/08/2015, 14:24