צוות התקשוב

  
     
אורית טאטי
ממונה על התקשוב מחוז מרכז
oritati@gmail.com 
יפעת נחום
רכזת פיתוח מקצועי תקשוב ורכזת תכנית תקשוב על-יסודי​
yifatn105@gmail.com
איילת עזר
רכזת אתיקה ומוגנות ברשת 
ayelet.ezer@gmail.com

אורנה דרום
רכזת תכנית "הקשר הרב דורי"
dorna@zahav.net.ilי
יוסי ברק
רפרנט "מדעי המחשב ורובוטיקה" אליפות הסייבר גוגל בחינוך
yossi@edum.org.il

הודא מנצור

רכזת מחוזית מגזר ערבי

mansour.hoda@gmail.com


רונית חילו

רכזת אתיקה ומוגנות ברשת

ronithilu@gmail.com


משה קהימקר

רכז למידה מרחוק ובחירום

moshebaba@gmail.com


סימי בן חמו

רכזת היבחנות מתוקשבת

simybenhamo@gmail.com


חגית גולדשטיין

רכזת תוכן דיגיטלי והזדהות אחידה

barlev2@gmail.com

שינוי אחרון: 18/09/2017, 09:32