• כיתות א- ב
  • כיתות ג- ד
  • כיתות ה- ו
  • כיתות ז- ח