קישור לחוזרי מנכ"ל בנושא בטיחות ובטחון

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ לצפיה באתר האינטרנט