אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Kishurim/Chashiva.htm לצפיה באתר האינטרנט