הנחיות לעבודה בסביבת המנב"סנט

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Manbas/Manbasnet/ManbasnetMarechetShaotBeitSifrit.htm לצפיה באתר האינטרנט